H2 portfolio

Lind Byfest Magasin 2 H2 SN mediegrafiker

Typografi & ombrydning

Her findes min H2 portfolio over kernefagligheden “Typografi & ombrydning.”
Jeg har i denne opgave lavet et magasin på 80 sider.

Dokumentation
Produkt
Magical waterfall H2 SN-mediegrafiker

Grafik & billedbehandling

Her findes min H2 portfolio over kernefagligheden “Grafik & billedbehandling.”
I denne kernefaglighed har jeg designet et sammekopieret billede.

Dokumentation
Produkt
Esport Explorer Logo H2 SN-mediegrafiker

Grafisk design

Her findes min H2 portfolio over kernefagligheden “Grafisk design.”
I denne kernefaglighed har jeg designet et logo til esports firmaet, Esport Explorer.

Dokumentation
Produkt

Grafisk produktionsforståelse

Her findes min H2 portfolio over kernefagligheden “Grafisk produktionsforståelse,” som til tider også kaldes “workflow.”
I denne kernefaglighed har jeg lavet et magasin på 80 sider til Lind byfest.

Dokumentation
Produkt